ติดต่อสอบถาม

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

https://www.facebook.com/KMUTT.SEEM


งานบริการการศึกษา 

โทร. 02-470-8608  (ในเวลาทำการ 8.30-16.30 น.) 

E-mail: seem.edu@mail.kmutt.ac.th (ในและนอกเวลาทำการ)


งานบริการวิชาการ 

โทร. 02-470-8643 (ในเวลาทำการ 8.30-16.30 น.)
หรือ ติดต่อ คุณนิศาชล ประดับ โทร. 02-470-8695 (ในเวลาทำการ 8.30-16.30 น.)

 E-mail: khanitha.pet@kmutt.ac.th  (ในและนอกเวลาทำการ) 

 E-mail: nisachon.pra@kmutt.ac.th  (ในและนอกเวลาทำการ)


งานบริหารและธุรการ 

โทร. 02-470-8610 (ในเวลาทำการ 8.30-16.30 น.)

 E-mail: chanchira.won@kmutt.ac.th (ในและนอกเวลาทำการ)

 E-mail: thamakorn.pum@mail.kmutt.ac.th (ในและนอกเวลาทำการ)