กลุ่มวิจัยการอบแห้งขั้นสูงสำหรับอาหารและวัสดุชีวภาพ

https://www.youtube.com/watch?v=5_jdPkUoTvc
International Journal Publication List since 2000

 https://drive.google.com/file/d/1xvI6U6zSpEEMyj3ygif-TtmtRshJH8TM/view
ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่บางส่วน

 https://drive.google.com/file/d/145T64Pi9bIBhD8PPC50BFhLSx7x33LOF/edit

รายงานการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง นโยบายพลังงานเพื่อลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกและมลพิษ (พฤษภาคม 2562)  https://drive.google.com/file/d/1AYhrMlxOZVpjdJFTYKpiO3H3rXIXdlnl/view?usp=sharing
ความคิดเห็นเรื่องนโยบายพลังงานเพื่อลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกและมลพิษ

หนังสือพลังงานที่ยั่งยืน

การเตรียมตัวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ กพอ. ตำแหน่งฯ 2563

ผลงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์จริงบางส่วน

https://drive.google.com/file/d/1Rr4B_HnnQ-mD_Qi5UsFMlrTRio6olv_V/view

https://drive.google.com/open?id=1YvCQ_IfdRx13bW1gn9RJytvNNJKoCiKF

https://www.youtube.com/watch?v=lJvLQfZPfQU

https://www.youtube.com/watch?v=rF-y6IHFqzs


เอกสารการอบรมการผลิตผลไม้อบแห้งแบบธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีและสารละลายน้ำตาล ที่มีคุณภาพสูง ประหยัด รวดเร็ว และต้นทุนต่ำ 11 มิ.ย. 62


ท่านเป็นผู้เยี่ยมชมคนที่ Hit Counter by Digits